MAG IK U VOORSTELLEN AAN DE PCOB Zuidplas?

 

Op  12 april 1988 kwam er een groep inwoners in “de Bron” bij elkaar omdat zij meenden dat de belangen van ouderen meer behartigd moesten worden.

Zij hadden het idee opgevat om een afdeling te gaan vormen van de Protestants Christelijke Ouderenbond die toen het hoofdkantoor in Zwolle had en nu, samen met de KBO in Nieuwegein is gehuisvest.

In deze vergadering werd tot de oprichting overgegaan. Vanaf die tijd bestaat er een afdeling van de PCOB in Nieuwerkerk a/d IJssel, die later van naam is veranderd.

Er werd een bestuur gevormd van 7 personen. Namen als Rechtuyt, Mian, Markus, de Kwaadsteniet, Mast, de Kovel en Vianen herinneren ons eraan dat dat al jaren geleden is. Inmiddels is het dertig jarig jubileum al gevierd.!

Nadat in 2010 de gemeenten Nieuwerkerk, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle zijn samengevoegd tot de gemeente Zuidplas is onze naam gewijzigd in PCOB Zuidplas.

Vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed zien we om naar elkaar en zetten we ons in voor de belangenbehartiging van senioren in onze gemeente. “Omzien naar elkaar” en “Samen staan we sterk!” is ons motto.

Senioren vormen met hun kennis, ervaring en betrokkenheid de ruggengraat van onze vereniging; allemaal op vrijwillige basis. 

Nu, 32 jaar na de oprichting, is er veel veranderd. Mensen worden ouder, de belangen van ouderen op het gebied van zorg & welzijn, participatie, wonen en financiën vragen meer aandacht. Actuele maatschappelijke thema’s staan op de agenda. De PCOB  veranderde en vernieuwde ook maar blijft gemeenschappelijk actief, betrokken en dichtbij.

Inmiddels werken we ook meer samen met de KBO en kunnen we zo nóg beter uw belangen behartigen.

Reden te meer om lid te zijn van onze plaatselijke afdeling van de landelijke ouderenbond  KBO/PCOB.

Er is nu lokaal een officiële samenwerkingsovereenkomst KBO en PCOB   opgesteld waarin is vastgelegd dat we de dingen die we lokaal met elkaar gezamenlijk kúnnen doen dan ook gezamenlijk aanpakken.

VOOR, DOOR en MET ELKAAR is voor ons een uitgangspunt mét behoud van ieders  eigen identiteit.  Met elkaar zijn we actief op vele fronten. Leest u daarover veel meer op deze website.

Namens het bestuur : Truus Burger, Secretaris