De kennis van senioren op het gebied van de digitale wereld verandert snel. Daardoor wijzigt ook de vraag naar ondersteuning op dat terrein. Daarom gaat de PCOB haar digitale dienstverlening anders organiseren om zo beter aan te sluiten bij de vragen die bij senioren in dit nieuwe decennium leven. Er is minder animo voor een les traject, veel meer zijn de hulpvragen persoonsgericht en kortdurend.

 

In het computer leercentrum aan de Vijf Boeken zijn in ruim twintig jaar met de kennis en ondersteuning van SeniorWeb en inzet van vele vrijwilligers, meer dan 3.500 cursisten geschoold. Gedurende bijna een generatie werd er geleerd hoe men kan werken met een computer, internet gebruiken, E-mails verzenden en bijvoorbeeld digitaal kan bankieren. Cursussen zoals Windows 10, fotoboeken maken, Excel, workshops WhatsApp, omgaan met de iPad, iPhone of tablet, ze stonden allemaal op het lesprogramma.

 

Bij een veranderde vraag past een ander aanbod. Vandaar dat de organiserende docenten en vrijwilligers, in overleg met het bestuur, besloten hebben het leslokaal aan de Vijf Boeken per 31-12 2019 te sluiten. De digitalisering blijft ongewijzigd een speerpunt van de KBO-PCOB. Immers bijna 20% van de senioren hebben nog steeds behoefte aan digitale ondersteuning of hebben zelf geen digitale middelen, bleek bij landelijk onderzoek.

 De docenten en digitaal vaardige vrijwilligers oriënteren zich daarom op een andere vorm van aanbieden van digitale hulp. Deze hulp zal meerpersoonsgericht en individueel van karakter zijn. Over hoe dit organisatorisch uitgewerkt wordt zal in de nieuwsbrieven nader bekend worden gemaakt.

 

Uw PCOB zet zich actief in voor een betaalbare rijbewijskeuring.

Voor de medische keuring voor uw nieuwe rijbewijs kunt u voor een speciaal tarief terecht bij dr. E. de Heer, IJslandmos 4, Nieuwerkerk aan den IJssel, telefoon 0180-315557.

Meld dat u PCOB-lid bent en vraag een kwitantie. Veel verzekeringen vergoeden het bedrag.

 

Iedere Nederlander, die werkt of een uitkering ontvangt, moet jaarlijks aangifte Inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst. De meeste mensen kunnen dit tegenwoordig zelf doen met behulp van hun DIGID-nummer en de software, die de Belastingdienst daarvoor ter beschikking stelt. Echter vele oudere senioren zijn digitaal niet zo vaardig, dus vragen zij dit aan hun kinderen of kleinkinderen. Helaas kan dit niet bij iedereen of wil men hen niet hiermee belasten. Daarom zijn er zo’n 20 jaar geleden mensen bij de Unie K.B.O. opgestaan om met de Belastingdienst afspraken te maken, zoals ook bij de F.N.V. mogelijk is. De andere ouderenbonden zijn daarbij gekomen en zo is de Hulp bij Belasting Aangiften (HUBA’s) ontstaan.

 

Alleenstaande personen met een inkomen van maximaal
€ 35.000 en samenwonenden met een inkomen tot € 50.000 kunnen gebruik maken van de hulp van deze gekwalificeerde personen, die geen gebruik hoeven te maken van uw DIGID-nummer.

 

Wilt u de hulp inroepen van zo´n HUBA, dan vindt u hieronder de gegevens van deze personen. Vanaf 1 maart tot en met 30 april zullen zij weer paraat staan voor u. Ook voor Huurtoeslag en-of Zorgtoeslag aanvragen, corrigeren of stopzetten, kunt u een beroep op hen doen. Bent u het niet eens met een beslissing of een aanslag, ontvangen van de Belastingdienst, ook dan kunt u één van deze onderstaande personen benaderen.

 

Jan van der Voorden (Zevenhuizen)                         0180-632094

Piet van der Spek (Nieuwerkerk aan den IJssel)        0180-634112

Willy Grönefeld (tussen 19.00 – 20.00 uur)              0180-314923