Na de vakantie, wat nu?                                                                                                     

Hebt u het ook gemist? De altijd weer interessante ledenmiddagen.

Er was zelfs een Lock-down, dus was er geen enkele activiteit mogelijk.

Daarmee werd de weleens bedachte maakbaarheid van ons leven ontgoocheld en werden we stilgezet.

Ja, dat in deze tijd, dat moet toch te denken geven?                                

Er kwam na enige tijd wel verruiming van een aantal beperkingen.

Het blijft echter spannend want op het moment dat ik dit schrijf neemt de besmetting weer fors toe

en verslapt het gedrag om de regels na te leven. Daarom worden toch de regels verscherpt.

Als bestuur hebben we weer vergaderd en op gepaste afstand van elkaar.

Een heel aantal zaken is doorgenomen. Het is voor ons best lastig, want hoe gaan we verder?

In deze Nieuwsbrief vindt u een stukje hoe we willen opstarten met de ledenmiddag.

En dat gebeurt met inachtneming van richtlijnen, neem daarvan goede nota over het hoe en wat.

Het is niet anders en uiteraard bent u er zelf verantwoordelijk voor om te komen; u weet de richtlijnen. 

Zo was het voor ons ook een ingrijpend besluit om de busreis niet te laten doorgaan.

Het is bijzonder jammer, maar wel de veiligste weg; immers ook onze deelnemers behoren toch tot de kwetsbare groep.

Het advies is: let goed op uzelf en neem de regels serieus.

Eerder had ik al geschreven over het “Manifest geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd”.

In deze coronatijd laten we niemand in de steek en hoort iedereen er helemaal bij ongeacht zijn of haar leeftijd.

Het gaat om saamhorigheid en om solidariteit; dat mag in deze crisis niet onder druk komen te staan.

Herinnert u zich nog de pagina in het Hart van Holland namens de PCOB?

Hoe we proberen de moeilijke tijd door te komen en oog hebben voor de eenzaamheid.

Er is nu een vervolg in de vorm van een filmpje over ‘5 maanden Corona’ waarin ik juist het Manifest in beeld heb gebracht.

Zie ook pag.6 hierna.   De signalen in de samenleving zijn niet positief; er klinken steeds vaker pijnlijke woorden over senioren.  

De hele situatie waarin we zijn terecht gekomen geeft veel stof tot nadenken.

Soms vinden we het moeilijk om te vertrouwen op God en ons leven in Zijn hand te leggen.

Zo kan het ook wel eens moeilijk zijn om te geloven dat Hij het beste met ons voorheeft en een ieders leven bestuurt.

Misschien komt dat wel omdat we teveel naar onszelf kijken en hebben we vaak een verlanglijst.

Misschien is dan dit gedicht een antwoord op al die vragen?                                                                                                                                                                                                                         Verlanglijst

                 1 We geven onze zorgen door aan God.                           2  Heer, geef mij toch de wensen van mijn hart.

                   Op de verlanglijst staan ook onze wensen.                        U zegt toch: en ‘t zal gegeven worden.

                   We denken dan misschien: God houdt van mensen.           Maar lijkt dat niet verdacht veel op een order?

                   Hij laat ons vast niet over aan ons lot.                              En is ons denken hier niet wat verward?

  

                3  Misschien ligt ons accent op ’t woordje ‘het’                 4   U zal gegeven worden – wat dan wel?

                   Bidt wat u wilt en ‘het’ wordt u gegeven.                          Misschien Gods sterke kracht, waar wordt gestreden.

                   Maar zó staan deze woorden niet geschreven!                  Misschien aanvaarding, blijdschap, rust, vrede

                   Wie dát beseft verandert zijn gebed.                                Want zeker is: God werkt aan ons herstel! 

 (Matth: 7 : 7 Jesaja 41 : 10)        

                   

 Uw voorzitter Siem van Loon 

 

 

                                                                     -2-

Schaken en dammen september 2020

In de laatste nieuwsbrief sprak ik de hoop uit eind september weer met schaken en dammen te kunnen beginnen. 

Helaas lukt dit niet !

                                                                     

We hebben besproken hoe we ons aan de vier ronde tafels in de Oudheidkamer van Boerderij Nooitgedacht

aan de ‘1,5 meterregel’ kunnen houden.

Hoe creatief we ook passen en meten het lukt niet.

In het gunstigste geval kunnen we met een paar spelers schuin tegenover elkaar zitten.

We moeten dan per speelmiddag onderling overleggen wie wel/wie niet welkom is.

En dan nog ben je er niet, want die paar spelers moeten dan hun zet met een papiertje doorgeven aan de tegenstander.

Die brengt die zet vervolgens over op zijn eigen (lees: het tweede) speelbord.

U begrijpt hem al: gedoe en leuk is anders!

Daarom de zware beslissing de start van het nieuwe schaak- en damseizoen uit te stellen.

We staan in ‘de pauzestand’ en wachten het moment af tot het verantwoord is de ‘1,5 meterregel’ los te laten.

We begrijpen heel goed, dat dit voor onze vaste, trouwe groep schakers en dammers een fikse teleurstelling is,

maar ‘better safe than sorry’.  Wees er van overtuigd, dat we direct gaan beginnen zodra het kan.

Gebruik tot die tijd de mogelijkheden die computer en tablet bieden om een partijtje te spelen.

Ja, veel en veel minder gezellig, maar beter iets dan niets, toch ?

 

Als u nadere informatie wilt of iets wilt weten, bel dan op werkdagen tussen 17:00 u en 18:00 u

met Max van de Griek, telefoon 0180 - 318 967 of Carel Heine, telefoon 0180 - 314 957.

 

De PCOB-afdeling Zuidplas: voordeeltjes voor de leden

.    Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor PCOB.-leden                  

      Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a.De koffie staat klaar.         

   De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting.

      De zaak is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen

      en chocolade.

.    Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

     Vishandel:  Michel Heinen.  U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.

 

Commissie Lief en Leed   

Lieve mensen, wat hebben we elkaar al lang moeten missen vanwege de Corona pandemie.

Het is voor iedereen moeilijk maar vooral voor diegenen die aan huis gekluisterd zijn.

Het bestuur heeft er zo veel mogelijk aan gedaan om contact met u te houden.

  Hetzij door een telefoontje of een kaartje wat door u allen zeer op prijs is gesteld.

Helaas zijn niet alle telefoonnummers van de leden bekend zodat telefonisch contact niet mogelijk is. 

Wilt u uw verhaal kwijt of heeft u behoefte aan zo maar een babbeltje schroom dan niet om mij te bellen.

Ondanks de beperkingen een goede zomer toegewenst en hopelijk gauw: tot ziens. Hea Snoek, tel. 0182-372643

 

Voor elkaar door elkaar

Per 1 oktober a.s. verlaat Manon Van der Kaa de seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Zij startte in 2013 als directeur van de Unie KBO, medio 2016 kwam daar de directievoering

bij voor de PCOB en vanaf de samenvoeging van de beide verenigingsbureaus begin 2017

was zij directeur van KBO-PCOB. Manon Van derkaa begon haar loopbaan in het Lorentz ziekenhuis in Zeist;

nadien leidde ze verschillende maatschappelijke organisaties.

Manon heeft een andere functie aanvaardt: directeur van V&VN, de beroepsvereniging voor

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland; zij volgt Paul Jansen op die de functie van directeur

vanaf november 2019 ad interim bekleedt.

                                                                                      -3-

                                                             We gaan toch weer beginnen !!!!

Eerste PCOB-Themabijeenkomst na de zomer: woensdagmiddag 9 september

 

Na uitgebreid overleg en een proefopstelling in de zaal van het Herv. Kerk. Centrum

aan de J.A.Beyerinkstraat 53 wordt er weer een PCOB-middag gehouden met maximaal 45 gasten/deelnemers.   

We houden ons daarbij aan alle opgestelde veiligheidseisen.

Deze eisen zijn door de kerken in Nederland geconcretiseerd voor activiteiten in hun gebouwen

en worden door ons voor onze themamiddag ook zo gehanteerd.

Voor ons betekent het dat u zich verplicht moet aanmelden en dat de plaatsen niet vrij zijn,

maar worden toegewezen. De toewijzing begint via twee looppaden vooraan om 14.00 uur.

Er zijn goede voorzieningen zoals een voetpomp met desinfectans bij binnenkomst en schermen bij de balie.

Het serveren van koffie en thee geschiedt met aandacht voor de afstand.

Kapstokruimte is voldoende om de jas vrij op te hangen. De kosten € 2.50 kunnen bij de uitgang in de bekende bussen.

 

We hopen dat we met uw aller medewerking het mogelijk maken om weer een mooie middag te hebben.

Natuurlijk wordt er nadien geëvalueerd over eventuele verbeteringen en of die mogelijk zijn,

zodat er in oktober weer een themamiddag kan worden gehouden.

Door het beperkte aantal stoelen realiseren we ons dat u nu maar 1x per 2 maanden kunt komen.

Maar dat is beter dat helemaal geen middagen, zo dacht het bestuur.

 

Onze gastspreker op de 9e september is Leen Fijnekam, vrijwillige Biesboschgids uit Dordrecht.

Hij neemt ons mee naar de Biesbosch en heeft zijn presentatie de titel gegeven:

Flora en fauna in de Biesbosch en het leven van een griendwerker.

                                           

 De Biesbosch is één van onze grootste Nationale Parken met een oppervlakte van bijna 10.000   hectare,

 deels in Zuid-Holland en deels in Noord-Brabant gelegen.

 Het is een bijzonder geschikt landschap voor dieren die zich in een waterrijk gebied thuis voelen.

 In het deel vóór de pauze laat Leen ons kennismaken met een aantal in de Biesbosch   voorkomende dieren.

 Ook zijn er veel plantensoorten die zich er in de loop der jaren een plaats veroverd hebben,   zoals de zeldzame spin-dotter.

 

 

 Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw werkten er in de Biesbosch veel mannen om het   aanwezige griendhout te hakken.

 Het was een typisch mannenberoep; zij werden ”griendwerkers” genoemd.

 Wat een griend is, waar het geoogste hout voor gebruikt werd en hoe belangrijk de grienden   waren – en nog zijn-

 voor ons land komt na de pauze aan bod. De presentatie geeft een helder beeld onder welke   omstandigheden

 er in de Biesbosch verbleven en gewerkt werd.

 

Verplicht aanmelden: bij Nel Oudijk tel: 0180 315839 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer het vol is komt u bovenaan de lijst te staan voor de themabijeenkomst van oktober.

 


                                                                                 -4-

Spellenmiddag: dinsdag 29 september

  in de grote zaal van het Herv. Kerk.Centrum, J.A. Beyerinkstraat 53.

Van 14.00-16.30 uur.

Wat was iedereen blij om elkaar weer te zien 30 juni jl!

Iedereen deed enthousiast mee en Riet van Vliet trakteerde haar heerlijke gember boterkoek.

Het was gewoon feest.

Er bleef een tafel onbezet dus er is voldoende ruimte om nieuwe spelers welkom te heten.

´s Zomers, bij warm weer, is de zaal heerlijk koel en comfortabel om ’op afstand’  bij elkaar te zijn.

Zo heeft iedereen gewoon een vakantiemiddag.

Er zijn genoeg spellen beschikbaar voor iedereen. Ook de verhalen en nieuwtjes geven kleur aan de middagen.

Zo las Nel van Wieringen in juli een anekdote over de portemonnee.

Nodig ook gerust uw familie of buren uit; lidmaatschap is hier niet noodzakelijk.  Geniet van de gezelligheid.

Een middag waar niets hoeft en veel kan of mag.  En de kosten: € 2.50 per persoon [inclusief 2 consumpties koffie of thee;

exclusief het drankje in het borreluur]. Tot ziens op 29 september.

 

Wandelen met de PCOB (1) We stappen weer…….

Een paar weken geleden trokken we de stoute schoenen aan.

We gingen weer ons oude patroon oppakken : maandagmiddag om 13.30 uur Batavierwandelen

en dinsdagmiddag om 13.15 uur Door De Weeks Wandelen.

Gelukkig wandelde er gelijk al de eerste keer een gezellige groep mensen op de maandag mee.

We maakten de volgende afspraken: houd zoveel mogelijk 1.5 meter afstand, blijf thuis als je je niet prettig voelt.

Het ging gelukkig goed en iedereen was enthousiast. Eindelijk weer iets gezelligs met een groep mensen samen.

We hadden het gemist. Wel kon en kan nog steeds het drankje in de Batavier niet en dat blijft voorlopig zo.          

Maar we stappen weer….

De dag erna startte ook de dinsdaggroep.

We maakten ook met elkaar de afspraken over afstand en gezondheid.

We dronken ons eigen drankje onderweg, want een terras leek me nog een brug te ver.

Na een paar weken zijn we toch met elkaar op een terras iets gaan gebruiken.

Maar op 1.5 meter van elkaar is eigenlijk geen lekkere kletsafstand.

                                                                        

Het eerste groepje wandelaars bij de Batavier

Maar we stappen weer…                                                                             

Hoe het verder zal gaan? Wandelen buiten kan geen kwaad, dus het stappen kan door gaan. Samen wandelen, samen praten, samen genieten van de natuur. We hebben het allemaal gemist tijdens de Lock down. We mogen en kunnen weinig wat vroeger gewoon was, daarom alleen al zijn de tochtjes zo fijn.

We stappen weer !

Ans de Koning

 

Wandelen met de PCOB (2)
Ik vind het heel jammer en zou jullie heel graag weer willen meenemen op een mooie wandeling,

maar vind het nog niet verantwoord om al met onze vertrouwde lange wandelingen (met carpool en tussenstop)

door ons mooie Groene Hart te beginnen.


Zo gauw het weer mogelijk is, laat ik het weten èn verschijnen er weer data in de Nieuwsbrief.

Rian de Zoete-Roosen

                                                                                           -5-

KBO-PCOB riep augustus uit tot “Aanwaaimaand”

Aan alle Nederlanders is de oproep gedaan om extra om te kijken naar degenen die alleen zijn

en misschien wel wat aandacht kunnen gebruiken.

 

  Dat past prima bij onze slogan “voor, door en met elkaar”.

  De plaatselijke afdelingen wordt gevraagd waaiers uit te delen tijdens bezoekjes aan senioren

  die zelfstandig   wonen

  en wellicht eenzaam zijn. Het idee is dat u met deze waaiers kunt aanwaaien

  onder het motto “waai eens aan en knoop een praatje aan” .

  KBO-PCOB heeft plaatselijke afdelingen voorzien van deze waaiers die meteen

  voor verkoeling kunnen zorgen bij hoge temperaturen. 

  Naast het opstarten van de bel-lijn vinden we dit een mooi initiatief.                                                                                                                                      

 Wilt u met de waaiers gaan aanwaaien en er een aantal bestellen?

 Bel dan met Truus Burger tel. 0180-316725 of 0653305366

en u kunt ze ophalen op Boslaan 22, Nieuwerkerk a.d   IJssel (of bezorgd krijgen).

          

 

 

 

 

 

PCOB-afdeling Zuidplas biedt nog steeds de mogelijkheid voor aanschaf mondkapjes

Diverse leden van de PCOB-afd.Zuidplas hebben gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om ze te bestellen.

Aangezien de Corona helaas niet weg is, kan dit bericht nogmaals onder de aandacht komen.

Voor leden die daarvoor belangstelling hebben is er de mogelijkheid om één of meerdere mondkapjes aan te schaffen.

Deze worden gemaakt door iemand uit de kring van onze PCOB.

Ze zijn voorgewassen op 60 graden tegen krimp. Het is een 100 % katoenen mondkapje (zie voorbeeld) met elastiek,

waarin zelf een eenvoudig filter (dubbelgevouwen keukenpapier, een stukje wasemkap-filter of een papieren zakdoekje)

kan worden gedaan. Het bedekt de neus en de mond. De prijs per stuk is € 5,-.

Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en beige. Na gebruik, dagelijks vervanging is noodzakelijk,

kan het kapje gewassen worden op 60 graden.  

Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Truus Burger, tel. 0180-316725

of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor info, bestellen, betalen en bezorgen.

 

Vakantiereis naar Altastenberg:  geannuleerd

Zoals de deelnemers inmiddels weten hebben wij gemeend de vakantiereis naar Altastenberg te moeten annuleren.

  De reis kon wel worden gemaakt volgens de touroperator maar dan

  moesten we de hele midweek met mondkapjes op lopen.

  Ook bij excursies wordt daarvan niet afgeweken.

  Ook het onderbrengen van 2 mensen uit verschillende huishoudens in 1 kamer en 1 bed vonden wij    niet verantwoord.

  Op die manier is er geen 1,5 meter afstand te houden waartoe we allemaal verplicht zijn.

  Het is erg jammer dat dit besluit moest worden genomen maar de verantwoording

  voor het welzijn van 51 ouderen,

  die ook een kwetsbare groep van de samenleving is, woog zwaarder dan het ‘op vakantie gaan’. 

  Iedereen is persoonlijk gebeld en hen is uitgelegd ‘waarom dit besluit’; iedereen was opgelucht.

  De meesten zeiden dat ze er ook erg tegenop zagen om onder deze omstandigheden te gaan.  

 Ook was het fijn om te horen dat iedereen het een wijs besluit vond.

  Hoe nu verder vraagt u zich misschien af.

  Wij willen zodra het onder normale omstandigheden georganiseerd kan worden weer kijken

  of er een geschikte reis is voor ons. Dat zal nog wel even duren maar de mogelijkheden

  worden in de gaten gehouden.

  De deelnemers die zich voor Altastenberg hadden opgegeven krijgen uiteraard

  voorrang bij de inschrijving.

  Voor nu is het wachten op betere tijden.

  Als het goed is heeft iedereen inmiddels de reissom minus de annuleringskosten teruggestort gekregen.

  Hopelijk blijft iedereen gezond en kunnen we volgend jaar (najaar?) weer op reis.

Willy Grönefeld en Truus Burger

  

                                                                                         -6-

‘5 maanden Corona in beeld’; terugblik en vooruitblik in de Zuidplas    

Onder het thema ‘5 maanden Corona’ is met support van de gemeente Zuidplas

een bijna 8 minuten durend filmpje op you tube te zien.

  In de begeleidende tekst meldt de burgemeester “Begin maart werd de Corona-uitbraak officieel een    pandemie.

  Nu, vijf maanden later, blikken we terug en kijken we vooruit met diverse mensen uit onze     samenleving”.

  Van verschillende organisaties komen er mensen aan het woord en in beeld; vertegenwoordigers

  binnen de samenleving van Zuidplas zoals de kinderburgemeester, de Welzijnsorganisatie, de       ouderen, de sportwereld, de politie en het gemeentebestuur.

Allen blikken eerst terug en daarna vooruit.

Namens de ouderen komt de PCOB-voorzitter Siem van Loon in beeld, in de streaming op 1.14 en 5.20,

waarin ook hij terugblikt en vooruit kijkt.

Daarbij verwijzend naar het Manifest (van Manon VanderKaa van de KBO-PCOB, Jan Slagter van Omroep Max

en Gert-Jan Segers van de Christen Unie.

’Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!’ 

‘5 maanden Corona’ is on line en (meer dan) de moeite waard om ook met anderen te delen.   

 https://youtu.be/yKlpKnqrojA  of https://www.youtube.com/watch?v=yKlpKnqrojA&feature=youtu.be

 

Oplossing vakantiepuzzel  (Nieuwsbrief juli-augustus)

De oplossing van de vakantiepuzzel was PANDEMIE.

Er waren meerdere goede inzendingen dus we hebben een lot getrokken uit de goede inzendingen.

Hermien van Slingerland kwam uit de bus als winnaar. Hermien van harte gefeliciteerd

  en je krijgt de schnitte binnenkort thuis bezorgd. 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe puzzel

In Corona-tijd heeft Willy Grönefeld een gloednieuwe puzzel gemaakt. Maar liefst 28 vragen en van elk daarvan vormen één letter een zin. Koppeltekens zijn geen blanco vakje en van een enkel woord geldt ook het bijbehorende lidwoord. De vragen staan op deze pagina; de puzzel staat op volgende pagina.

.

Handreiking voor de oplossingen:                                                                                     

 1. Gebouw waar de langere PCOB-fietstochten vertrekken
 2. Vroeger een boerderij; nu is daarin de bibliotheek gehuisvest
 3. In deze plaats bevond zich de K.V.T.
 4. De PCOB organiseert deze vorm van goede lichaamsbeweging
 5. Het water dat door alle 4 onze dorpskernen loopt
 6. Verzetsheld, afkomstig uit Nieuwerkerk aan den IJssel
 7. Activiteit in de ons omringende natuur of provincie met Rianne of Ans
 8. Ook al zijn we senioren, we kennen dit pad naar het Station of de Reigerhof (nb.eerste vakje is leeg)
 9. De hoge flats langs de spoorbaan worden hiermee tezamen aangeduid
 10. Genieten in de koffieruimte van de Hist.Veren.Nieuwerkerk met dit spel
 11. Aquaduct naar de Reigerhof
 12. Grootste woonkern van de gemeente Zuidplas
 13. Deze meren vormen de grens tussen Zuidplas en Rotterdam
 14. De molen aan Kortenoord, geëxploiteerd met inzet en onder de hoede van ASVZ
 15. Hier is op de laatste dinsdagmiddag van de maand veel plezier.
 16. Deze kleine woongemeenschap ligt aan het einde van de Wollenfoppenweg
 17. Ook deze woonkern behoort al 10 jaar tot de gemeente Zuidplas
 18. Van deze verenigingen wonen ook PCOB-leden hun culturele uiting bij
 19. Woongemeenschap in de gemeente Zuidplas aan het einde van de Groenendijk
 20. Naam van het kerkgebouw aan De Dreef
 21. Monument op de kruising van ’s-Gravenweg en Schielandweg
 22. Wordt gedronken op de bijeenkomst van gedecoreerden in de Zuidplas op Koningsdag
 23. Vroeger het weeshuis in Moordrecht en thans huisvesting van ouderen
 24. Hier staan meer woningen, maar toch is het een woonkern van de gemeente Zuidplas.
 25. Op 1 oktober 2010, 10 jaar geleden, gingen enkele gemeenten deze nieuwe gemeente vormen
 26. Toeristische en historische waterstaatkundige werken
 27. Vorm waarin de PCOB vaak één- of meerdaagse reisjes organiseert
 28. De Steenbakkerijen aan de Groenendijk waren eigendom van deze bekende familie

 

Wanneer de aangegeven letters worden overgezet dan vormt de oplossing een herkenbare oproep

Oplossingen in te sturen vóór 8 september 2020 naar Truus Burger, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of aan het adres

Boslaan 22, 2912 PA Nieuwerkerk a. d IJssel.

Onder de goede inzendingen wordt een heerlijke Schnitte van de bakker verloot.

De oplossing en de winnaar worden vermeld in de e.k. Nieuwsbrief.

 

Voor u gezien: Eerste Hulp bij een Nieuw Normaal

Johan van Zanten vatte deze Eerste Hulp in enkele tekeningen. Met zijn toestemming en van de hoofdredactie van dagblad

Trouw worden deze geplaatst. Voor het overige werk van Johan van Zanten | Studio Noord” zie ook  www.studionoord.nl

 

-8-

Bestuur en medewerkers van de PCOB afdeling Zuidplas:

bestuurssamenstelling: 

1e voorzitter                                  Siem van Loon             Alb. van ’t Hartweg 9    2913 LE         0180 313506

2e voorzitter                                  Hea Snoek                   Troelstrastraat 46        2841 CP          0182 372643*  

alg. bestuur/lief & leed                                                      Moordrecht                   

Secretaris                                   Truus Burger                  Boslaan 22                  2912 PA          0180  316725*

1e penningmeester                      Piet v.d. Spek                 Middenmolensingel 28  2912 PK          0180  634112

2e penningmeester                      Willy Grönefeld              Kleine Vinkstraat 14      2912 AG          0180  314923

Alg. bestuur/pr                           Nel Oudijk                   Pr. Beatrixstraat 14         2911 AL           0180  315839

                      * ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten 

                   **ook voor vragen over bezorging van het magazine KBO-PCOB

medewerkers:                                                                       

Ledenadministratie/distributie blad Nelie Ligchaam          Italiaanse Zoom 6          2912 GH           0180  314535**

Nieuwsbrief                                 Gert Bink                   Hertenkruid 6                2914 TD           0180  313281

 

emailadressen:

Secretaris Truus Burger: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie: Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

       evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, vóór 1 december.

                      

Website van de PCOB afdeling Zuidplas: www.pcobzuidplas.nl

Bankrekening PCOB afdeling Zuidplas: NL47 RABO 0396 2092 89  t.n.v. PCOB.

 

eerstvolgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren; vóór  13 september 2020

redactie adres: Hertenkruid 6

2914 TD Nieuwerkerk a.d. IJssel   email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het volgende KBO-PCOB magazine en de Nieuwsbrief verschijnen 22 september 2020

Vanaf die datum kunt u de bladen binnen een week verwachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u lid worden van de PCOB?                 (u betaalt dit jaar de helft van de contributie)

 

Naam:                                                                                     ()  m.    () v.     

Roepnaam:                                          Voorletters :                 Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:                                             Emailadres:

 

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam:                                                                                                () m.  ()  v.

Roepnaam:                                          Voorletters:                              Geboortedatum:

 

Datum:                                                Handtekening:

 

Contributie voor de rest van 2020 : Individueel lid  €  15,00       Partnerlidmaatschap  €  24,00

 

Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of schriftelijk naar:

                           Ledenadministratie PCOB,  Italiaanse zoom 6, 2912 GH Nieuwerkerk a.d IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten.

Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie?