De routekaart ?

 

We hebben weer een persconferentie van het kabinet achter de rug.

Ditmaal komen er ingrijpende maatregelen, omdat het virus zeer snel oprukt.

We gaan van het ene record naar het andere wat betreft het aantal besmettingen.

En de gemeente Zuidplas doet daar fors aan mee. Het testbeleid, wat je daarvan ook vinden mag, is niet direct het probleem.

Het grote probleem is ons ‘gedrag’ en de nonchalante manier van omgaan met de mondkapjes.

Dit veroorzaakt ongelijkheid en werkt ook de onzekerheid in de hand.

“Kerkdiensten weer terug naar 30 personen” is het dringende advies, terwijl de besmettingen maar op 0,15% staan en de horeca op 4.1 %.

Dit alles zijn ingrijpende maatregelen en voor het bedrijfsleven dramatische ingrepen.

 

Wat een gemis niet naar de kerk te kunnen gaan! Helaas zal het toch nodig zijn om de grote aantallen besmettingen terug te dringen.

De gezondheidszorg kijkt met grote zorg naar wat komen gaat;

wat gaat er gebeuren als de reguliere zorg steeds meer in de knel komt en hoe komen de ouderen dan aan de beurt? 

Het zijn spannende tijden. De maand november wordt betiteld als de slachtmaand. Laten we hopen en bidden dat het geen slachtveld wordt.

 

Ook is het in deze maand ‘dankdag’ en wel voor gewas en arbeid.

Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus (1 Thess. 5 : 18). Danken in alles, kunnen we dat? 

Nu het leven soms zo saai lijkt en dat op 1.5 meter. We hebben te eten en te drinken en ook onderdak.

We leven in een zekere vrijheid, zij het in gebondenheid door het virus. Ja, we hebben nog ontzettend veel redenen om God te danken. 

De hemelse en eeuwige dingen zijn vele malen belangrijker! Een routekaart waarvoor we God moeten danken.

God heeft Zijn Zoon gegeven opdat we van onze zonden en het oordeel verlost worden.

 

Ja, er is veel om voor te danken.  Dank U, Here Jezus.

Maar ook om voor te bidden. Zeker nu we weer een tijd van grote beperkingen tegemoet gaan.

Bij mij komt in gedachten dat door alle beperkingen er zomaar weer ‘eenzaamheid ‘ is.

Zie hoe David zijn nood klaagt in Psalm 10 “ waarom Here staat Gij van verre, verbergt Gij U in tijden van nood?”  

Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 

           

                                        Een gebed

Als ik bang ben en verdrietig,        als ik ziek ben of  ‘alleen’

wilt U dan mijn tranen drogen,      leg Uw armen om mij heen.

 

Als het moeilijk is te slapen           in de lange donk’re nacht,

wilt U dan heel dicht bij mij zijn,  houdt U over mij de wacht.

Amen                                                                      

 

Uw voorzitter Siem van Loon

 

 

                                                                                        -2-

 Schaken en dammen november 2020

Laatst droomde ik dat het ‘oude normaal’ het ‘nieuwe normaal’ was geworden.

 

Bij het binnenkomen van de Oudheidskamer voelde ik de warmte om me heen en met een lekker ‘bakkie koffie met wat lekkers erbij’

schaakte en damde ik dat het

een lieve lust was.

Mensen wat was het heerlijk dat alles weer even was zoals driekwart jaar geleden, maar dromen zijn bedrog en zo ook deze,

want ik opende mijn ogen in het ‘huidige normaal’.  Niks geen warme Oudheidskamer en geen schaak- en damvrienden,

die me enthousiast begroeten. Voorlopig ziet er ook niet naar uit, dat we weer ‘aan de slag’ kunnen.

Het is niet anders, maar om een beetje in de stemming te blijven, laat ik u kennis maken met ‘Dammen op z’n Frysk’. 

Ik las daar een poosje geleden over in een Fries blad. Men zegt altijd dat iedereen kan dammen, maar mij hoort u dit niet zeggen.

Een ding is zeker ‘Frysk Damjen’ is andere koek.

 De regels zijn net wat anders en dat maakt het spel tot een fikse uitdaging. Pak het dambord en ‘sla je slag’; 

oh ja, wit begint, aanraken is zetten en meerslag gaat voor damslag. Daar gaan we:

                . Bij ‘Frysk Damjen’ mag je naast diagonaal ook horizontaal en verticaal slaan.

                . Een schijf die op de achterste lijn komt, promoveert tot dam, maar dit geldt niet bij slag.

                . Een speler mag maar drie zetten achter elkaar met een dam doen.

 

U ziet het net een slagje anders. Leuk om een keer te proberen. Succes ! 

Ik blijf verder dromen dat we elkaar binnenkort weer in de Oudheidskamer kunnen begroeten.

Tot dan en een warme groet van Max van de Griek en Carel Heine

(bereikbaar op werkdagen tussen 16.00 en 17.00u : Max van de Griek 0180 - 318 967 en Carel Heine 0180 - 314 957).

Voordeeltjes voor de leden

.    Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor PCOB.-leden                  

      Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a. De koffie staat klaar.      

  

   De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u op al uw aankopen vanaf € 15,- een korting

      van 10%.  De  zaak is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten,

      wijnen en chocolade.

 

.    Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

     Vishandel:  Michel Heinen.  U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.

        

 afdeling Zuidplas heet als nieuw lid hartelijk welkom: mevr.Mud-Oepkes, Dorrestein 75.

 

Hoe eenzaam is eenzaam?

Dat is een vraag die DOOR IEDEREEN weer anders beantwoord zal worden. Dat er veel eenzamen zijn is duidelijk.

Zeker nu de maatregelen weer zijn aangescherpt ontstaat er weer meer eenzaamheid onder de ouderen.

Het bestuur heeft derhalve bedacht dat we daar MET ELKAAR  iets aan zouden kunnen doen

en de vraag is of u daaraan zou willen meewerken. Het is fijn voor uzelf en voor een ander.

We willen graag van u weten of u een bezoekje van een ander lid op prijs zou stellen

of ….. dat u zelf graag bij iemand op bezoek wilt gaan.

En wilt u meerdere bezoekjes afleggen dan zou dat helemaal super zijn. U mag ook gerust een voorkeur voor een bezoekje aangeven.

Zo kunnen we met elkaar de eenzaamheid terugdringen en veel VOOR ELKAAR betekenen.

Als we de 1,5 meter respecteren moet het kunnen.

Dus …… wilt u bezocht worden of wilt u wel een of meerdere mensen bezoeken,

geeft u zich dan op bij: Hea Snoek, Nel Oudijk of Truus Burger.

Het mag per telefoon of mail. De nummers en mailadressen vindt u achter op deze Nieuwsbrief.            

Het bestuur

 

 


                                                                                               -3-

Contact- en spellenmiddag houden we erin: 24 november van 14.00-16.30 uur

Sinds eind juni spelen we weer in de grote zaal van het HKC met in achtneming van alles wat vereist was en nog steeds is.

We genieten van de contacten en trainen het brein. Het is dé middag waar niets hoeft en veel mogelijk is.

Eind september vierde Carel Heine zijn verjaardag met de spelers en trakteerde uitbundig en zo was het extra feest. 

De laatste dinsdagmiddag van november kunnen de bekende spelers zonder aanmelding terecht.

Er kan nog een dubbele tafel met 4 spelers bij maar bij deze daarvoor een vriendelijk verzoek

of u zich wel even wil melden bij Nel Oudijk om dan  te voren die extra speelplaats te kunnen organiseren.

Kosten € 2.50 p.p., dat is exclusief drankje in het borreluur

 

Themamiddag kan ook in november geen doorgang vinden

 

Hoe goed ging het in september met ieders medewerking en organisatorische inzet van Bert v.d. Wouden,

[beheerder HKC]; het was verheugend! Velen meldden zich meteen aan voor de themamiddag van oktober.

De lijst was snel vol en ik legde een tweede aan; reserveerde een tweede datum voor de grote zaal en bij Chris Vennix de gastpresentator.

Toen kwam minister-president Mark Rutte met de berichten en konden we niet anders dan alles annuleren.

Ook voor november is de themamiddag afgezegd. De twijfels voor december zijn er zeker maar als er mogelijkheden komen,

dan gaan we die zeker benutten.

Gelukkig hebben we een mooie Nieuwsbrief om u te informeren en schroom niet bij vragen iemand van het bestuur te bellen.

            Maar…. Rotterdam blijft natuurlijk op het lijstje voor de themamiddag staan. Helaas

Bericht van de PCOB-bestuurstafel

 

Cadeautje van Libelle/ Margriet en de PCOB.

Vanuit KBO-PCOB Nieuwegein kregen we het bericht dat Libelle en Margriet prachtige bladen ter beschikking stelden

voor onze leden over koningshuizen en bijvoorbeeld Oranje’s nieuwe normaal.

In april jl. werd ons ook al een gratis Libelle of Margriet cadeau gedaan. 

Dat werd toen erg gewaardeerd, met als gevolg dat Truus niet aarzelde om nu

het maximaal verkrijgbare aantal te bestellen tegen verzendkosten.

Dat aantal is niet genoeg voor iedereen en nu bedachten we dat leden dat ook prima met elkaar kunnen delen/ lezen.

In overleg met de bezorgers hebben een aantal leden het verzoek gekregen om het blad, na het  het zelf gelezen te hebben,

na ongeveer 2 weken bij een ander lid te brengen.

Heeft u het blad nu nog niet gekregen bij het KBO-PCOB maandblad en de Nieuwsbrief, dan krijgt u het dus later.

Indien u het blad niet ontvangt in november, kunt u Truus Burger bellen zodat u het alsnog gaat krijgen

bij de volgende bladenbezorging eind november.

Het is wel weer een extra sjouw voor de bezorgers, want de bladen zijn gewoon boeken.

Het bestuur is hier hen zeer erkentelijk voor. We hopen dat u de extra moeite waardeert en met plezier zult lezen.

 

Bezoek v.d. Klooster in Boskoop en Aad en Marijke in Moordrecht

Gezien de toenemende besmettingen met het Coronavirus hebben we besloten het op 19 november geplande bezoek

aan v.d. Klooster in Boskoop geen doorgang te laten vinden.

Wel kunt u een afspraak maken voor een privébezoek via tel.nr. 0172-212636.

U kunt dan met nog één andere persoon de winkel bezoeken en de koffie met gebak staat dan ook voor u klaar.

Op 2 november a.s. gaat de winkelmiddag bij Aad en Marijke wel door van 13.00 tot 17.00 uur 

                       

                                                         -4-

Wandelen met de PCOB (1) op 26 september 2020

Met 10 wandelaars vertrokken we vanaf de nieuwe startplek bij ‘de Polderjongen’. 

Het was heel fijn om elkaar weer te ontmoeten, heel fijn en ontroerend was het dat Hans ons kwam ‘uitzwaaien’

en we hem sterkte konden toewensen. We liepen via de (Rotterdamse!) Bermweg naar Nesselande,

begeleid door een heerlijk zonnetje en de plas rond. Bij ‘de Strandgaper’ aangekomen, vertelde ik de deelnemers

dat ik het een uitgelezen gelegenheid vond om tijdens deze eerste corona-wandeling

de jaarlijkse traktatie (namens de PCOB!) in de vorm van koffie mèt gebak aan te bieden.

Ik had gereserveerd, maar ..... de Strandgaper had een stroomstoring, dat ging jammer genoeg niet door.

De Blokhut …. gesloten, we lieten ons niet kisten, dus op weg naar Lake Seven.

Daar konden we heerlijk (op 1,5 meter!) op het terras in de zon zitten en bestellen.

Maar ..... er waren nog maar 2 punten appeltaart(!) en nog wel gevulde koek.

We lieten ons niet kennen en na wat uitzoekwerk wie de appeltaart mocht krijgen, werd het dus voor de rest een gevulde koek.

Na onze traktatie weer op pad langs de plas en even verder vonden we een perfecte plek voor onze lunch

met uitzicht op de spectaculaire sprongen van de waterskiërs. 

Het laatste deel van de wandeling voerde ons door de wijk Nesselande en via de Bermweg waren we weer bij onze startplek.

We hadden 12.1 km op de teller en unaniem waren we het erover eens dat het een heerlijke wandeling met schitterend weer was.   

We waren eind september weer zo fijn begonnen, maar …. gehoorzamend aan de nieuwe corona richtlijnen

[niet meer dan 4 mensen bij elkaar in de buitenlucht!] moest ik helaas besluiten

om de geplande wandeldatum van 24 oktober te cancelen.

Of de wandeldata van november en december kunnen doorgaan is ook nog een vraagteken.

Héél erg jammer; ik houd de berichtgeving goed in de gaten en zo gauw de mogelijkheid om te gaan wandelen zich weer voordoet,

laat ik het jullie weten.

Rian de Zoete-Roosen

 

Wandelen met de PCOB (2) Klavertje vier

Wat een geluk bij een ongeluk: we kunnen blijven wandelen. Wel anders dan anders. Hoe het anders gaat?

We gaan in groepjes van vier wandelen. Het voordeel hiervan is, dat je gemakkelijker de 1.5m afstand kan houden.

Als het eerste groepje van vier weg is, start het volgende groepje en dat gaat door tot we allemaal aan de wandel zijn.

Ieder groepje zorgt voor afstand van elkaar en tot de andere groepjes.

Helaas is het sociale contact tijdens de koffie er niet meer.

Hoewel er zoveel niet meer kan, zijn wij dus blij dat het wandelen wel kan.

Heerlijk buiten, de herfstkleuren en de paddenstoelen tussen de bomen en het gras bewonderen.

Gezellig praten tijdens het lopen, dus toch nog een beetje contact. Zeker als je alleen bent is dit belangrijk.

Een klavertje vier zoeken, een goed gevoel zoeken? Wandelen, bewegen,

sociaal contact zijn belangrijk om negatieve gevoelens weg te werken.

Elke maandag- en woensdagmiddag start bij de Batavier om 13.30 uur een wandeling van ongeveer een uur.

Elke dinsdagmiddag om 13.15 uur begint de wandeling van Door De Weeks Wandelen.

De startplaats is via de mail te vragen.

Door corona begint het nordicwalken voorlopig elke zaterdagmorgen om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de Safier (station).

Wandelen, maar dan wel anders dan anders.

Voor informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Winkelmiddag maandag 2 nov. met 10% korting  bij Aad en Marijke gaat door !  met aanvullende maatregelen

Alle informatie over de prachtige nieuwe collectie stond al in de vorige nieuwsbrief.

Nu hebben we extra afspraken gemaakt om iedereen veilig te kunnen laten winkelen.

Er zijn 3 blokken waarvoor u zich kan aanmelden. 13.00-14.30 uur; 14.30-16.00 uur en 16.00-17.30 uur.

Er kunnen 4 winkelende dames in een blok, er zijn 4 paskamers.

Er kunnen per blok 2 partners meekomen die in de koffiehoek blijven zitten.

Lopend in de winkel worden mondkapjes gedragen [zijn ook eventueel daar beschikbaar].

Bij het passen kan het lastig zijn, afdoen in de paskamer mag. Handdesinfectie is aanwezig. Gratis parkeren tot voor de deur.

Nu het toch allemaal moeilijk is in deze tijd, is goede zorg voor jezelf extra belangrijk.

Er goed uitzien geeft een goed gevoel en een beter humeur; dus gun uzelf iets nieuws voor de aankomende winter bij Aad en Marijke

 

Over privacy; aanvullende regelgeving sinds 1 juli 2020

Privacy is een groot goed, zeker wat betreft medische gegevens.

In aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt de

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Sinds kort is deze uitgebreid.

Wat is er gewijzigd? En waar heb je recht op?

 

Het recht op privacy is vastgelegd in onze grondwet.

Dit houdt in dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met onze persoonsgegevens.

De wet maakt een onderscheid tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens.

In de eerste categorie gaat het om gegevens zoals naam, adres en woonplaats.

De tweede categorie heeft onder meer betrekking op godsdienst, ras, politieke overtuiging en gezondheid.

Medische gegevens vallen er dus ook onder.

Medische gegevens zijn ‘gevoelige’ gegevens en voor de verwerking daarvan gelden strengere regels

dan voor ‘gewone’ persoonsgegevens.

Op grond van het medisch beroepsgeheim zijn zorgverleners verplicht te zorgen dat de gegevens

van patiënten veilig zijn en dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

 

Europese wet

Sinds 25 mei 2018 geldt voor de hele Europese Uni (EU) de AVG *1).

In deze wet is vastgelegd hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan.

Op grond van de AVG hebben organisaties, waaronder zorgverleners, meer verplichtingen.

Bestaande rechten zijn ongewijzigd gebleven, maar uitgebreid met nieuwe regels waaraan zorgverleners moeten voldoen:

. zorgverleners moeten aantonen dat ze toestemming hebben om gegevens van patiënten te verwerken;

. de patiënt moet in staat worden gesteld om de toestemming gemakkelijk weer in te kunnen trekken.

. de patiënt heeft het recht om ‘vergeten te worden’, oftewel om gegevens te laten verwijderen. De bewuste

  zorgaanbieder dient dit dan door te geven aan anderen die deze gegevens hebben ontvangen.

. stapt de patiënt over naar een andere verzekeraar? Dan moet hij die verzekeraar alle medische gegevens

  eenvoudig kunnen doorgeven. De gegevens moeten in een standaardformaat worden verstrekt.

 

Digitalisering

Internet speelt een steeds grotere rol in communicatie, ook als het gaat om toepassingen in de zorg.

Het digitaliseren van gegevens is dan ook niet meer weg te denken.

Voor elektronische uitwisseling van gegevens was de bestaande wetgeving niet meer toereikend.

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens geldt in aanvulling op de AVG.

 

Sinds 1 juli 2017 gold al een aantal nieuwe regels voor de uitwisseling van gegevens.

Zo zijn zorgaanbieders verplicht: 

. patiënten te informeren over de wijze waarop gegevens elektronisch worden uitgewisseld.

. patiënten toestemming te vragen vooraf medische gegevens elektronisch worden doorgegeven aan andere

  zorgverleners waar hij/zij een behandelrelatie mee heeft.

. en vast te leggen wie gegevens heeft bekeken en wie ze heeft beschikbaar gesteld. Dit heet logging.

 

Wijziging met 1 juli 2020

Als patiënt heb je recht van inzage in je dossier en is je zorgverlener verplicht je een afschrift te verstrekken*2) .

Sinds 1 juli 2020 kun je volgens de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

nu ook elektronisch inzage krijgen in je dossier en heb je recht op een kosteloos elektronisch afschrift.

Eveneens is het nu mogelijk om op te vragen wie je dossier heeft geraadpleegd

en wie deze gegevens beschikbaar heeft gesteld. Deze gegevens kun je op verzoek ook digitaal ontvangen.

*1) Voorheen was de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing

*2) art. 456 Wat op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbol)

 

Bron: tekst van Renée Smit in het Periodiek van de Schildklier Organisatie Nederland (SON),

postbus 60, 3940 AB Doorn; www.schildklier.nl

Voor meer informatie over dit onderwerp zie o.a. op schildklier.nl -> Patiënten rechten.

 

 

                                                                                - 6 –

Zes redenen  waarom planten zo goed zijn om in huis te hebben

Planten zijn populairder dan ooit. Tijdens de coronacrisis werden massaal groene kneusjes gered,

om van die thuisisolatie toch nog iets gezelligs te maken. Maar kamerplanten zijn niet alleen huiselijk,

ze zijn ook goed voor je gezondheid.

Zes redenen om snel wat groens in huis te halen.

 

  1. Planten maken zuurstof aan. Wij ademen lucht in, waaruit we zuurstof halen.Daarna ademen we weer kool(stof)dioxide (CO2) uit. Bij planten werkt dit net andersom. Zij halen kooldioxide uit de lucht en zetten dat juist weer om in zuurstof. Ook zorgen ze dat de luchtvochtigheid in huis verbetert. Dat is fijn, want moderne huizen zijn zo goed geïsoleerd, dat de lucht nog wel eens erg droog kan zijn.

 

  1. (Sommige) planten werken luchtzuiverend. Elke plant maakt zuurstof aan. Maar sommige planten doen nog wat extra's: zij hebben luchtzuiverende capaciteiten. Deze planten nemen via hun bladeren schadelijke stoffen op uit de lucht. Vervolgens worden deze stoffen in de plant of de wortel opgeslagen en afgebroken. En dat is natuurlijk prettig in je woon- of slaapkamer, want een ongezond binnenklimaat kan klachten geven als hoofdpijn, slaapproblemen, huidproblemen en zelfs longklachten. Er zijn planten die wel 70 tot 80 procent van alle schadelijke stoffen uit de lucht kunnen halen. Vooral bladplanten en bijvoorbeeld sansevieria en varens staan bekend om hun luchtzuiverende werking.

Het is wel belangrijk in gedachten te houden dat je met een paar kamerplanten niet meteen je hele binnenklimaat zuivert.

 Goed ventileren is nog belangrijker, evenals het voorkomen van vocht en schimmel.

 

  1. Ze zijn goed voor je concentratie. Als je snel bent afgeleid, kan het helpen een kamerplant neer te zetten. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat mensen betere prestaties leveren bij taken die een zekere mate van concentratie vereisen als er planten in de kamer staan. Ze zijn goed voor je concentratie, focus en productiviteit. Eén verklaring hiervoor is dat het kijken naar 'natuur' zorgt dat je minder gestrest en vermoeid raakt, waardoor het gemakkelijker is om je te concentreren. En die eerder genoemde luchtzuivering en zuurstofaanmaak helpen er natuurlijk ook bij. Ook absorberen planten geluid, dat bevordert de concentratie.

 

  1. Planten zijn goed voor je bloeddruk (en meer). Uit een Amerikaanse studie blijkt dat mensen niet alleen sneller van een operatie herstellen als ze bloemen en planten in hun kamer hebben, maar ook dat hun bloeddruk aanmerkelijk lager was. Dat kan wel kloppen, want al dat groen om je heen zorgt voor rust en minder stress. Gewoon groene kamerplanten werken prima. Deze kleur heeft namelijk een bewezen rustgevend effect op mensen en werkt hierdoor stress verlagend.

Maar planten kennen nog meer gezondheidseffecten.

Zo zijn er diverse onderzoeken die aantonen dat voldoende planten om je heen helpen bij wisselende stemmingen en nervositeit.

Ook griep- en verkoudheidsvirussen krijgen minder kans, omdat planten natuurlijke luchtbevochtigers zijn.

Dit kan helpen keelpijn, hoesten en zelfs een verstopte neus tegen te gaan.

 

  1. Ze bevorderen je slaap. Vanwege de zuurstof die ze omzetten, maar sommige planten ook vanuit aroma therapeutisch opzicht. Lavendel bijvoorbeeld, maar ook gardenia heeft een bewezen slaapverwekkende werking. Valeriaan staat natuurlijk bekend vanwege de rustgevende werking van de wortels, maar het inademen van de geur zou volgens deskundigen ook helpen sneller in slaap te vallen.

 

  1. Groen maakt gelukkig. Nog een laatste reden om wat extra groen in huis te halen: planten maken je simpelweg gelukkiger. Je haalt een beetje natuur naar binnen en dat doet iedereen goed, geeft zelfs energie, zo blijkt uit onderzoek. Het verzorgende aspect (lees: in leven houden van je planten) schijnt daar ook bij te helpen. Ook wandelen in de natuur en moes tuinieren is goed voor je welbevinden.

 

Bron : het Gezondheidsnet  Wilt u aanvulling van uw planten, onze adverteerder Van der Dussen heeft volop keuze.

Stekjes uitwisselen is ook leuk en doet contacten groeien. En verwen een ander ook eens met een plant.

 

 

 

                                                                                   -7-