In deze samenstelling vindt twee maal per jaar een overleg plaats.

Door elkaar goed te informeren versterken de verenigingen elkaar. Men deelt pluspunten maar ook knelpunten.

Vanuit het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) worden de organisaties ondersteund.

De PCOB zorgt altijd voor afvaardiging. Partners zijn onder andere de Stichting Welzijn Buitelanders,

Platform Gehandicapten, de Zonnebloem, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en de NPV.