Het Computerleercentrum is opgeheven. Er is nagedacht hoe wij u de benodigde hulp bij een computerprobleem zouden kunnen aanbieden. Bij het Hart van Holland was een flyer van “Computerhulp bij-u-thuis” gevoegd en daarmee zijn we aan de slag gegaan. We hebben de eigenaar van het bedrijf uitgenodigd en een fijn  gesprek met hem gehad.  We stellen hem aan u voor:

Zijn naam is Martijn van der Zalm, geboren en getogen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Martijn woont in Gouda. Hij is opgeleid tot systeembeheerder en heeft op de ICT-afdeling van een bedrijf gewerkt. Martijn wil graag mensen helpen en beter wegwijs maken op de computer en eventuele problemen met de computer oplossen. Daarom is hij zijn eigen bedrijf begonnen.

Toen wij informeerden wat hij mogelijk voor onze leden kan betekenen reageerde hij enthousiast! Hij kan u helpen om een trage computer sneller te maken. Ook alle gegevens terughalen als uw computer is gecrasht is voor hem geen probleem. Opschonen is ook zo’n klusje, waarvoor hij zijn hand niet omdraait.

Hij kan ook computers en laptops leveren en installeren. Kortom: een duizendpoot op computergebied

 

Hier staat een prima prijskaartje tegenover. Voor € 10,- per kwartier kan Martijn bij u aan huis komen om problemen op te lossen. Dat is een zeer speciale (en gereduceerde) prijs! En zijn standpunt is “No cure, no pay”. Martijn gaat ook in onze Nieuwsbrief maandelijks adverteren, zodat u altijd zijn telefoonnummer bij de hand kunt hebben. Omdat hij in Nieuwerkerk aan den IJssel is geboren, denken wij dat dit heel vertrouwd voelt en overkomt. Tijdens ons kennismakingsgesprek hebben wij een zeer goede en betrouwbare indruk gekregen. Wij hopen dat u hem bij problemen met de computer gaat bellen en zo onze samenwerking gestalte krijgt. Wij bevelen Martijn van der Zalm graag bij u aan!   Willy Grönefeld en Truus Burger

 

Iedere Nederlander, die werkt of een uitkering ontvangt, moet jaarlijks aangifte Inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst. De meeste mensen kunnen dit tegenwoordig zelf doen met behulp van hun DIGID-nummer en de software, die de Belastingdienst daarvoor ter beschikking stelt. Echter vele oudere senioren zijn digitaal niet zo vaardig, dus vragen zij dit aan hun kinderen of kleinkinderen. Helaas kan dit niet bij iedereen of wil men hen niet hiermee belasten. Daarom zijn er zo’n 20 jaar geleden mensen bij de Unie K.B.O. opgestaan om met de Belastingdienst afspraken te maken, zoals ook bij de F.N.V. mogelijk is. De andere ouderenbonden zijn daarbij gekomen en zo is de Hulp bij Belasting Aangiften (HUBA’s) ontstaan.

 

Alleenstaande personen met een inkomen van maximaal
€ 35.000 en samenwonenden met een inkomen tot € 50.000 kunnen gebruik maken van de hulp van deze gekwalificeerde personen, die geen gebruik hoeven te maken van uw DIGID-nummer.

 

Wilt u de hulp inroepen van zo´n HUBA, dan vindt u hieronder de gegevens van deze personen. Vanaf 1 maart tot en met 30 april zullen zij weer paraat staan voor u. Ook voor Huurtoeslag en-of Zorgtoeslag aanvragen, corrigeren of stopzetten, kunt u een beroep op hen doen. Bent u het niet eens met een beslissing of een aanslag, ontvangen van de Belastingdienst, ook dan kunt u één van deze onderstaande personen benaderen.

 

Jan van der Voorden (Zevenhuizen)                         0180-632094

Piet van der Spek (Nieuwerkerk aan den IJssel)        0180-634112

Willy Grönefeld (tussen 19.00 – 20.00 uur)              0180-314923

 

Uw PCOB zet zich actief in voor een betaalbare rijbewijskeuring.

Voor de medische keuring voor uw nieuwe rijbewijs kunt u voor een speciaal tarief terecht bij dr. E. de Heer, IJslandmos 4, Nieuwerkerk aan den IJssel, telefoon 0180-315557.

Meld dat u PCOB-lid bent en vraag een kwitantie. Veel verzekeringen vergoeden het bedrag.