Deze commissie bestaat uit enthousiaste dames die een bezoekje brengen aan leden van 85 jaar en ouder tijdens of na hun verjaardag.

Leden van 83 en 84 jaar worden met een kaartje vereerd. Ook bruidsparen worden niet vergeten mits we daar bericht van krijgen.

Uiteraard worden we ook graag op de hoogte gehouden bij ziekte of overlijden, zodat we met U mee kunnen leven.

Onze contactadres­sen zijn:

Truus Burger, Boslaan 22, 2912PA, Nieuwerkerk aan den IJssel, 0180-316725, secretaris.

Hea Snoek, Troelstrastraat 46, 2841CP, Moordrecht, 0182-372643, coördinator.

 

Uw PCOB zet zich actief in voor een betaalbare rijbewijskeuring.

Voor de medische keuring voor uw nieuwe rijbewijs kunt u voor een speciaal tarief terecht bij dr. E. de Heer, IJslandmos 4, Nieuwerkerk aan den IJssel, telefoon 0180-315557.

Meld dat u PCOB-lid bent en vraag een kwitantie. Veel verzekeringen vergoeden het bedrag.

 

Iedere Nederlander, die werkt of een uitkering ontvangt, moet jaarlijks aangifte Inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst. De meeste mensen kunnen dit tegenwoordig zelf doen met behulp van hun DIGID-nummer en de software, die de Belastingdienst daarvoor ter beschikking stelt. Echter vele oudere senioren zijn digitaal niet zo vaardig, dus vragen zij dit aan hun kinderen of kleinkinderen. Helaas kan dit niet bij iedereen of wil men hen niet hiermee belasten. Daarom zijn er zo’n 20 jaar geleden mensen bij de Unie K.B.O. opgestaan om met de Belastingdienst afspraken te maken, zoals ook bij de F.N.V., CNV en ANBO mogelijk is. De andere ouderenbonden zijn daarbij gekomen en zo is de Hulp bij Belasting Aangiften (HUBA’s) ontstaan.

 

Alleenstaande personen met een inkomen van maximaal
€ 35.000 en samenwonenden met een inkomen tot € 50.000 kunnen gebruik maken van de hulp van deze gekwalificeerde personen, die geen gebruik hoeven te maken van uw DIGID-nummer.

 

Wilt u de hulp inroepen van zo´n HUBA, dan vindt u hieronder de gegevens van deze personen. Vanaf 1 maart tot en met 30 april zullen zij weer paraat staan voor u. Ook voor Huurtoeslag en-of Zorgtoeslag aanvragen, corrigeren of stopzetten, kunt u een beroep op hen doen. Bent u het niet eens met een beslissing of een aanslag, ontvangen van de Belastingdienst, ook dan kunt u één van deze onderstaande personen benaderen.

 Piet van der Spek (Nieuwerkerk aan den IJssel)        0180-634112

Willy Grönefeld (tussen 19.00 – 20.00 uur)              0180-314923, 06-20458553